Zakres pomocy psychoterapeutycznej

 

Informacje, które odnajdą Państwo na tej stronie, skierowane są do osób poszukujących wsparcia w różnych rodzajach doświadczanych trudności:

 

 • tych, które przeżywają różnego rodzaju trudności natury psychicznej, jak:
  • lęki – także w kontaktach z ludźmi (nieśmiałość), fobie, ataki paniki, myśli i czynności przymusowe
  • depresje – okresowe bądź długotrwałe okresy obniżonego nastroju, smutku, niechęć do działania, myśli autodestrukcyjne
  • wybuchy złości (agresji), które trudno kontrolować

   

 • tych, które doświadczają trudności w sytuacjach wymagających kontaktów z ludźmi; w szkole, na uczelni, w pracy; także w życiu rodzinnym i małżeńskim
 • tych, które doświadczają wydarzeń losowych, jak choroba, śmierć bliskiej osoby, utrata pracy, itp.
 • tych, które mają wątpliwości dotyczące tego, czy powinny udać się do psychiatry bądź psychologa – aby po konsultacji miały możliwość podjęcia takiej decyzji
 • już korzystających ze wsparcia lekarza-psychiatry, w procesie farmakoterapii, jako istotne uzupełnienie tego leczenia: szczególnie w schizofrenii, depresji bądź zaburzeniach lękowych