Lektury z psychoterapii i psychologii

 

 

W tym dziale znajdą się książki, które warto przeczytać - wraz z ich krótką charakterystyką oraz sugestią, dla kogo mogą być przeznaczone.

 

 

Psychoterapia. Poradnik dla pacjentów

Jerzy W. Aleksandrowicz Psychoterapia. Poradnik dla pacjentów

Korzystanie z psychoterapii wymaga bardzo intensywnej, świadomej współpracy z terapeutą, który może jedynie pomagać w dokonaniu zmian w psychice pacjenta - w sposobie przeżywania, powodującym zaburzenia zdrowia. Nie mając bezpośredniego dostępu do przeżyć chorego, nie potrafi, tak jak chirurg, sam usunąć przyczyn choroby. Warto więc, zanim podejmie się leczenie, poznać zasady tej współpracy i zorientować się, na czym polega i jak przebiega psychoterapia; co należy robić, żeby leczenie byto skuteczne.


Informacje zawarte w tym poradniku mogą też ułatwić wybór kompetentnych psychoterapeutów spośród wielu „lekarzy dusz" oraz odróżnienie ich od osób posługujących się dyplomami nieprofesjonalnych instytucji i stowarzyszeń. (Informacja z obwoluty).

 

 

Jan Czesław Czabała Czynniki leczące w psychoterapii

Książka (1) Przystępnie omawia najważniejsze elementy procesu psychoterapii, wspólne dla głównych jej kierunków; (2) w jasny i czytelny sposób przedstawia aktualną wiedzę na temat tej ostatnio dynamicznie rozwijającej się dyscypliny; (3) zwięźle prezentuje dotychczasowe próby integracji różnych szkół psychoterapeutycznych; (4) zawiera nowe treści ilustrujące (a) obecny stan rozwoju poszczególnych teorii psychoterapeutycznych; (b) wyniki najnowszych badań nad skutecznością psychoterapii; (c) czynniki procesu psychoterapii pozytywnie wpływające na jej efekty; (5) wskazuje sposoby doskonalenia praktyki psychoterapeutycznej stosowanej w leczeniu zaburzeń psychicznych. (Informacja z obwoluty).

Przedmiotem tego opracowania będą czynniki leczące w psychoterapii, przez które rozumiem te elementy procesu psychoterapii, które pomagają pacjentowi w usuwaniu przyczyn występujących u niego objawów. Opisując czynniki leczące nie odwołuję się do jednej teorii psychoterapii, ale do czynników wspólnych dla większości najbardziej znanych szkół psychoterapii. Poszukiwanie czynników wspólnych nie oznacza zacierania różnic między tymi szkołami. (...). Istnienie wielu szkół psychoterapii, istnienie wielu sposobów prowadzących do zmian korzystnych dla zdrowia pacjenta, skłania raczej do stawiania pytania o wskazania do leczenia różnymi metodami psychoterapii niż do poszukiwania odpowiedzi na pytanie o wyższość jednej metody nad innymi. (Autor, wstęp).

 

John M. Oldham Lois B. Morris Twój psychologiczny autoportret. Dlaczego czujesz, kochasz, myślisz, postępujesz właśnie takAutoportret

Jest to jedna z najwartościowszych i najbardziej pomocnych książek psychologicznych, pozwalająca na sporządzenie własnego psychologicznego autoportretu, uchwycenie unikalnego profilu swoich cech, skłonności i nawyków. Osoba, która zgłębi zawarte w niej wiadomości i samodzielnie lub z pomocą specjalisty podejmie dostosowany do siebie program treningu, osiągnie sukces w miłości i w pracy, a jeśli ma problemy, znajdzie klucz do ich rozwiązania. Tym kluczem jest zrozumienie własnego charakteru i schematów myślenia, a także uczuć i postępowania innych ludzi, co umożliwi twórcze dostosowanie się do nich z uwzględnieniem stylu swojej osobowości.
Otwierający książkę precyzyjny test, pozwalający na sporządzenie własnego psychologicznego autoportretu, jest punktem wyjścia do uchwycenia unikalnego profilu swoich cech, skłonności i nawyków, zaś przekazane w dalszej części wiadomości uzmysławiają czytelnikowi, co może w sobie zmienić, a co powinien po prostu poznać, zaakceptować i nauczyć się z tym żyć. (Jacek Santorski, informacja z obwoluty)

 

Maria Król-Fijewska Stanowczo, łagodnie, bez lęku

Książka Marii Król-Fijewskiej uczy, jak żyć po swojemu i wypowiadać bez lęku własne zdanie; jak odmawiać, nie wywołując konfliktów, i złościć się, nie Stanowczo łagodnie bez lękuraniąc innych; jak bronić własnych interesów, jak nie dać się wykorzystywać, poniżać ani lekceważyć. To książka o asertywności. (Informacja z obwoluty)

Wykłady z książki: (1) Monolog wewnętrzny (2) Asertywny monolog wewnętrzny (3) Mówienie "Nie" (4) Obrona swoich praw poza sferą osobistą (5) Inicjatywa w kontaktach towarzyskich (6) Asertywne przyjmowanie ocen (7) Reagowanie na krytykę i atak (8) Wyrażanie uczuć pozytywnych (9) Zakłopotanie (10) Wyrażanie gniewu (11) Wyrażanie własnych opinii i przekonań (12) Poczucie winy i krzywdy (13) Asertywność w kontakcie z samym sobą

Mapa asertywności

 

 

Mama i Sens życiaIrvin D. Yalom Mama i sens życia. Opowieści terapeutyczne

W 6 historiach zaczerpniętych z własnego doświadczenia psychoterapeutycznego Irvin D. Yalom ukazuje, w jaki sposób prowadzi swych pacjentów do przemiany. Potrafi zadbać nie tylko o aspekt psychoterapeutyczny, ale i o kształt literacki. Te opowiadania świetnie się czyta. Autor jest wieloletnim terapeutą i teoretykiem amerykańskiej szkoły psychoterapeutycznej, emerytowanym profesorem psychologii Uniwersytetu Stanforda. Pracuje w nurcie terapii egzystencjalnej.

 

 

 

Terapia_Gestalt

Jerzy Mellibruda Teoria i praktyka terapii Gestalt

Terapia Gestalt opiera się na procesie eksperymentowania uczestnika z samym sobą, odkrywania własnych możliwości, rozszerzania świadomości własnego doświadczenia, podejmowania wyborów, decyzji i ryzyka dotyczących wzorów zachowania. Zadaniem terapeuty jest proponowanie różnorodnych procedur i sytuacji, które mają być pomocne w efektywnym przebiegu tego procesu.
Terapia zmierza do takiego stanu, w którym uczestnik stanie się samowystarczalny i będzie gotowy do samodzielnego kontynuowania pracy nad sobą, nad własnym rozwojem.(...) Podstawową zasadą jest przekonanie, że nic nie może dobrze zastąpić zdolności do samoregulacji (...). Oznacza to, że szczególną uwagę poświęca się rozwijaniu gotowości i umiejętności podejmowania decyzji i dokonywania wyborów przez pacjenta (...). Terapeuta przedstawia tylko propozycje, zaprasza do podejmowania pewnych działań, ale równocześnie czuwa, by pacjent nie czuł się zniewolony naciskiem osoby lub sytuacji i był świadomy możliwości wyboru dotyczącego własnej aktywności. (Informacja z obwoluty).

 

Christine A. Padesky Dennis Greenberger Umysł ponad nastrojem. Zmień nastrój poprzez zmianę sposobu myśleniaUmysł ponad nastrojem

Skoro sięgnęliśmy po tę książkę, zapewne myślimy o tym, aby coś zmienić w życiu. Podręcznik Umysł ponad nastrojem jest nieco inny od większości książek, które czytamy, by sobie pomóc. Napisany przez dwoje psychologów klinicznych, uczy nas wykorzystania terapii poznawczej do poprawy jakości życia. Jest to jedna z najskuteczniejszych i najpopularniejszych form psychoterapii. Metodycznie opracowane ćwiczenia pomagają nam doskonalić konkretne umiejętności, dzięki którym wiele osób zwalczyło depresję, napady paniki, zaburzenia lękowe, napady złości, poczucie winy i wstydu, niską samoocenę, zaburzenia odżywiania się, uzależnienia oraz problemy w związkach. Niezależnie od tego, czy chodzimy do terapeuty, możemy używać tego podręcznika jako skutecznego i praktycznego narzędzia w dążeniu do poprawy nastroju i pozytywnych zmian.